Vui lòng điền thông tin


  Chọn dịch vụ:

  Chọn thêm dịch vụ (nếu có):

  Chọn bác sĩ:  Quý khách có thể đặt hẹn qua tổng đài

  • Thời gian làm việc buổi sáng: 8h00 – 12h00.
  • Thời gian buổi chiều: 13h30 – 19h30 (CN nghỉ)